Onderwijs

Onderwijs
Een aantal jaar heb ik in het voortgezet onderwijs les gegeven in de beeldende vakken bij Creatieve Technieken. De gebieden waarin ik les gaf richtte zich vooral op de vakgebieden fotografie – photoshop – tekenen – schilderen – film (montage) Een speciale voorkeur had ik altijd voor de vakoverstijgende projecten. Niet alleen erg leuk om op deze wijze les te geven, ook leuk en uitdagend om het op te zetten met een goed en bruikbaar lesplan of project.

Het Creatief Natuur Atelier
Vanuit het Atelier ElsaSe werk ik met als voornaamste inspiratiebron vanuit de natuur en insecten in het bijzonder. Soms is het een uitgangspunt voor het leren van een specifieke (beeldende) vaardigheid of juist andersom dat een beeldende opdracht een stukje theorie toegankelijker maakt. Bij andere opdrachten ligt juist de nadruk weer meer op een creatief proces.
Het is erg boeiend en inspirerend om verbanden te leggen tussen natuur en kunst. Bovendien is de samenhang belangrijk en motiverend: leerlingen leren daardoor het verband te leggen tussen wat ze leren en zien in de wereld om hen heen.

In het basis- en voortgezet onderwijs verzorg ik workshops – projecten en lessen op maat. Dit kan zijn naar aanleiding van een bepaald thema waar de school mee bezig is en kan variëren van een korte en doelgerichte workshop tot een lessenreeks met kijkwijzers.
Voor meer informatie kun je hier contact opnemen.

Welkom